Binvex d.o.o.

Odredbe i uslovi

Opšti uslovi

Prodavac:
BINVEX DOO BEOGRAD
JUŽNI BULEVAR 1A, 11050, Beograd (Vračar), Srbija
PIB 105619292
Mat.br. 20424931
office@binvex.com
011/38-36-882

Internet stranica Binvex je u vlasništvu Binvex doo Beograd.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, broj 88/2021) prodaja robe putem internet stranice smatra se prodajom robe na daljinu.

Binvex doo Beograd Vam daje mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu.

Na sajtu možete slobodno detaljno pregledati ponudu, bez registracije bez obaveze da nešto kupite.

Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja zabranjena je.

Robu koju poručite na našem sajtu možete platiti pouzećem, uplatnicom, karticom ili ličnim preuzimnjem. Više o tome možete pročitati ovde.

Kupac koji potvrdi kupovinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe.

Kupovinu – porudžbinu možete obaviti i bez registracije na sajtu.

Prilikom popunjavanja porudžbine dobrovoljno ostavljate Vaše lične podatke i saglasni ste sa uslovima za korišćenje istih u skladu sa važećim propisima i uslovima istaknutima na našoj internet stranici.

Cena artikala je istaknuta na internet stranici i predstavlja cenu sa uračunatim PDV-om.
Isporuka robe se vrši na teritoriji Srbije kurirskom službom sa kojom u tom trenutku prodavac ima sklopljen ugovor u roku od 2-3 dana od dana prijema porudžbine.

U slučaju da je artikal koji ste poručili nedostupan iz bilo kog razloga u najkraćem roku ćemo Vas obavestiti o tome, a uplaćena sredstva vratiti na Vaš tekući račun koji nam naznačite.

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise.

Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši neka povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo.

Binvex doo Beograd zadržava pravo da ovakav materijal uklone sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.

Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu  objavljena.

Internet stranica može biti nedostupna zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Binvex doo Beograd.

Politika privatnosti

U ime Binvex doo Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Binvex doo Beograd (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Binvex doo Beograd može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.


Lični podaci

Lični podaci su svi podaci kojima se utvrđuje identitet lica (kupca). To su ime prezime, adresa stanovanja, email adresa, broj telefona, broj lične karte, jedinstveni matični broj i sl.

Binvex doo Beograd neće zloupotrebljavati lične podatke koje prikupi od kupca prilikom narudžbine ili registracije na sajtu.

Prikupljene lične podatke neće odavati trećim licima osim u slučajevima koji su propisani važećim zakonima RS. Lični podaci su dostupni samo licima koji ih koriste za obavljanje posla.

Prikupljanje ličnih informacija od korisnika vrši se samo ako korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristimo isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Svaku promenu ličnih podataka unetih prilikom registracije kupac je dužan da u najkraćem roku ažurira na svom nalogu. Za nesaglasnost podataka Binvex doo Beograd ne snosi odgovornost.


Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Maloletno lice koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Binvex doo Beograd ne sakuplja svesno ni namerno podatke o deci putem interneta koja su mlađa od 15 godina.


Vrste podataka koje se prikupljaju

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju su ime i prezime kupca, adresa kupca, kontakt podaci (br. telefona, mejl i sl.), podaci o zaposlenju kupca, JMBG kupca (opciono).
Podaci o zaposlenju kupca i JMBG kupca se dostavljaju isključivo u slučaju zaključenja ugovora sa otplatom na rate (administrativnom zabranom ili ličnim uplatama).


Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.


Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji  Binvex doo Beograd povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke.  Binvex doo Beograd  će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim.  Binvex doo Beograd nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.


Izjava o konverziji 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.


Posebno korišćenje prikupljenih podataka

Prikupljene podatke koristimo i za marketinške aktivnosti, i to u vidu slanja obaveštenja o postojećim akcijskim ponudama i novim izdanjima.

Kupac u svako doba može odbiti prijem svih marketinških obaveštenja i zatražiti odjavu za sva buduća obaveštenja. Odjava se vrši slanjem zahteva za prestanak obaveštavanja na email office@binvex.com.


Brisanje podataka

Svaki kupac ima pravo da podnese zahtev za brisanje njegovih podataka o ličnosti koji su prikupljeni i obrađeni.
Zahtev za brisanje podataka kupac podnosi na mail adresu office@binvex.com.

Rok za rešavanje po ovom zahtevu je 15 dana od dana prijema istog.

Brisanje podataka o ličnosti neće biti sprovedeno po zahtevu ukoliko tražilac brisanja nije isplatio kupoprodajnu cenu iz zaključenog ugovora, jer u tom slučaju i dalje postoji razlog zbog kojeg su podaci prikupljeni (čl. 30. st. 2. tač. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Službeni glasnik br. 87/2018), u kom slučaju kupac po isplati kupoprodajne cene ponovo može podneti zahtev za brisanje. 


Kolačići (Cookies)

Internet kolačić je mala datoteka koju Web stranica ili imejl poruka šalje vašem internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na vašem hard disku. Naše Web stranice i imejl poruke koriste internet kolačiće kako bismo maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim Web stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup Web stranicama bez ponovne personalizacije.

Web čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše Web stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.

Naš Web server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) Web stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji Web čitač koristite za pregled naših Web stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da shvatimo i razumemo kako posetioci koriste naše Web stranice.

Web stranice koriste servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših Web stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o vašim posetama našim Web stranicama i vašoj interakciji sa našim oglašavanjima.


Kontakt

Za pitanja i pritužbe koje se tiču privatnosti podataka molim da na s kontaktirate na email office@binvex.com ili putem telefona +381 11 38 36 882.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Isporuka poručene robe

Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. U zavisnosti od vrste i količine robe na porudžbini, isporuku vršimo na dva načina: kurirska služba i Binvex dostavna vozila. Lično preuzimanje poručene robe, nakon dogovora sa webshop operaterima, moguće je i u našoj centrali na adresi Južni bulevar 1a, 11000 Beograd i u centralnom magacinu na adresi Tovilište bb, 11213 Padinska Skela.

Uslovi isporuke se odnose na porudžbine kreirane u Binvex webshopu.

1)   Kurirska služba

Cena isporuke zavisi od težine paketa. Skalu i cene možete videti u tabeli (cene su izražene sa PDV-om):

Težina prizvoda (kg)Cena isporuke (RSD)
do 0,5360,00
0,51 – 1440,00
1,01 – 2490,00
2,01 – 5650,00
5,01 – 10860,00
10,01 – 201.150,00
20,01 – 301.400,00
30,01 – 652.000,00
65,01 – 1403.000,00
140,01 – 2204.000,00

Sa ostale pošiljke kontaktirajte nas na 011/38-36-882 radi preciznih informacija o ceni.

Isporuka se vrši radnim danima u periodu od 8:00 do 16:00h. Pravilnikom kurirske službe, otvaranje paketa pred kurirom pre preuzimanja nije omogućeno. Isporuka uređaja podrazumeva do Vaše adrese.

Rok za žalbe na oštećenja nastala u transportu robe su 24h od trenutka prijema na telefon:

011/38-36-882.

Vreme isporuke

Očekivani rok isporuke proizvoda iz naše ponude je od 3 do 5 radnih dana. Dobra praksa naše kompanije je i da se roba isporučuje na način ,,danas za sutra”.

Robu isporučujemo radnim danima.

2)   Binvex isporuka

U slučaju Binvex isporuke gabaritnijih pošiljaka, cena isporuke se dogovara u zavisnosti od gabarita i adrese isporuke. Binvex isporuka podrazumeva dovoženje robe do dogovorene adrese i unošenje robe u
stan/kuću.

Prilikom preuzimanja robe kupac je u obavezi da istu pregleda, i da nakon što utvrdi da roba nije fizički oštećena potpiše otpremnicu kojom potvrđuje da je robu primio u neoštećenom stanju. Ukoliko kupac nije u mogućnosti da prilikom preuzimanja pregleda robu, obavezan je da potpiše otpremnicu da je robu primio uz napomenu bez pregleda, a da nakon toga, robu koju je primio pregleda najkasnije u roku od 4 dana od trenutka preuzimanja i da obavesti Prodavca ukoliko uoči bilo kakve nedostatke. U suprotnom, smatraće se da je preuzeta roba bez fizičkih oštećenja.

Opšti rok isporuke je do 2-3 radnih dana od dana kupovine. U pojedinim slučajevima rok isporuke može biti produžen, o čemu će kupci biti obavešteni na vreme.

Saobraznost robe

Saobraznost robe Binvex d.o.o. kao prodavac, dužan je da kupcu isporuči artikle koji su saobrazni ugovoru, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl.gl. RS br. 62/2014, 6/2016) (u daljem tekstu: Zakon). Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe, koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, na način kako je definisano odredbama Zakona.
Isporučena roba je saobrazna ugovoru ako:
– ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac prikazao potrošaču kao uzorak ili model;
– ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
– ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
– ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
U slučaju nesaobraznosti isporučene robe, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, na jedan od sledećih načina:
– popravkom ili zamenom;
– umanjenjem cene ili raskidom ugovora u pogledu te robe.
U slučaju da se nesobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača (npr. od dana preuzimanja robe), potrošač ima pravo da bira da se ista otkloni:
– zamenom;
– odgovarajućim umanjenjem cene;
– izjavom o raskidu ugovora. U okviru ovog roka, popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Međutim, ukoliko se nesaobraznost pojavi nakon isteka ovog roka od 6 meseci, potrošač može prvenstveno da bira između popravke ili zamene. Ako se posle prve popravke, pojavi isti ili drugi nedostatak saobraznosti, ponovna popravka moguća je samo uz izričitu saglasnost potrošača. Posle prve popravke, potrošač ima izbor između zamene, odgovarajućeg umanjenja cene ili raskida ugovora u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. U slučaju neizvršenja ove obaveze, prodavac će se postarati da se proizvod zameni novim ili da vrati novac u vrednosti kupljenog proizvoda. Ukoliko se za uređaj izdaje garancija u kojoj se predviđa i odgovornost proizvođača/uvoznika za saobraznost u dužem trajanju od 2 godine, taj rok se unosi u poseban garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. U skladu sa politikom dobavljača/uvoznika, dodatna garancija na saobraznost se može ostvariti i elektronskim putem – prijavom na predvidjenom vebsajtu ili poštom, a u skladu sa pripadajućim uputstvom za upotrebu. Nakon isteka dve godine, u slučaju produžene garancije na saobraznost, kupac se obraća isključivo ovlašćenom serviseru.

Reklamacija

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS broj 88/2021).

U cilju izbegavanje nesporazuma, u slučaju materijalnih nedostataka isporučene robe, kupac nema pravo na isticanje prigovora, odnosno reklamacije zbog nesaobraznosti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u vezi sa Zakonom o obligacionim odnosima u sledećim slučajevima: da je potrošaču u trenutku zaključenja ugovora bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru;
da su u trenutku zaključenja ugovora nedostaci potrošaču bili poznati, odnosno koje nedostatke bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao potrošač moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari;
da potrošač nije izvršio pregled isporučene robe, odnosno nije obavestio prodavca u zakonskom roku o svim vidljivim i/ili skrivenim nedostacima iste.
Prigovor o fizičkom oštećenju proizvoda u skladu sa zakonom, kupac može uložiti e-mailom, preko kontakt forme na sajtu ili telefonom na broj call centra. Naknadni prigovori neće biti uvaženi.
Kupac može svoje pravo na reklamaciju, zbog nesaobraznosti, ostvariti pod uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
Rok u kome Prodavac mora da odgovori na reklamaciju je 8 dana od datuma prijema reklamacije.
Zahtev za reklamaciju zbog nesaobraznosti, kupac može uputiti na e-mail-a adresu:
office@binvex.doo svakim danom ili pozivom na telefon 011 383 6882 ili 383 6883

Odustanak od ugovora na daljinu

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016) kupovina preko prodajne internet stranice Binvex doo se smatra prodajom putem ugovora na daljinu. Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014, 6/2016), obaveštavamo vas o relevantnim odredbama ovog Zakona vezanim za pravo na odustanak od kupovine: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na Obrascu za odustanak. Izjava o odustanku se smatra blagovremenom ukoliko je Obrazac poslat trgovcu u roku od 14 dana. Obrazac se dobija prilikom isporuke robe – ukoliko ga niste dobili, omogućili smo da obrazac preuzmete i na našem sajtu – možete ga preuzeti. Obrazac nam možete poslati putem e-maila koji je naveden u obrascu ili poštom. O prijemu istog ćemo vas bez odlaganja obavestiti i bićete obavešteni na koji način nam robu možete vratiti. Za sve informacije i nedoumice slobodno možete pozvati naš telefon 011 383 6882 ili 383 6883. U slučaju prodaje robe, pomenuti rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Protekom ovako definisanog roka od 14 dana, prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, artikal se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo artikle koji su nekorišćeni, neoštećeni, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). Potrošač je isključivo odgovoran za neispravnost ili oštećenje robe/artikala, odnosno umanjenje vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno samo da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Smatraće se da je roba vraćena u roku, ako je potrošač poslao robu pre isteka ovako definisanog roka od 14 dana. Potrošač može lično vratiti robu ili je poslati. Nakon prijema vašeg zahteva, obavestićemo vas kako je najbolje da nam dostavite robu.

Napomena: Troškovi vraćanja robe poštom/kurirskom službom padaju na teret kupca. Potrošač je dužan da robu vrati na adresu navedenu u obrascu. Trgovac je dužan da, nakon prijema ispravne i neoštećene robe, bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa u visini cene, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac. Trgovac vrši povraćaj novca na tekući račun kupca. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Binvex doo Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju kada nismo u mogućnosti da artikal za koji prihvatimo reklamaciju zamenimo drugim primerkom, obavezujemo se da izvršimo povrat sredstava Kupcu uplatom sredstava na tekući račun kupca. Isplata sredstava se všri pošto se roba za koju je prihvaćena reklamacija kurirskom službom vrati Prodavcu. Isplata se vrši u roku od 3 radna dana od prijema pošiljke.

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini.

U slučaju opravdane reklamacije troškove zamene robe snosi Binvex doo Beograd.

Kupovinom naših artikala preko naše internet stranice smatra se prodajom na daljinu. Zakon o zaštiti potrošača u ovom slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca,potrošača, (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.

Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem emaila na: office@binvex.com.

Zahtev mora da sadrži: ime I prezime, tačnu adresu kupca, broj računa, JMBG kupca (opciono), broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva i kontakt telefon i email.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Rok da kupac vrati proizvod za koji je poslao zahtev za odustanak od kupovine je 14 dana. Po isteku ovog roka proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom vraćanja robe ista obavezno mora biti vraćena u ispravnom stanju, nekorišćena i uz nju mora biti priložen orginalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.

0
    Korpa
    Korpa je praznaNazad na proizvode