Povećanje nivoa vlažnosti na 50% smanjuje rizik od prenosa virusa! Medicinski stručnjaci su procenili nalaze istraživanja koji se odnose na otpornost virusa (npr. SARS-CoV, MERS-CoV ili SARS-CoV-2 (Covid-19)) na vlažnost vazduha i temperaturu. Ove procene su pokazale da samo niske temperature i niska vlaga omogućavaju virusima da prežive dugo. Iako je vreme preživljavanja virusa dugačko pri umerenim temperaturama od 20-30°C, bila su dugačka samo ako je vazduh istovremeno bio veoma suv. I vrlo visoke temperature iznad 30°C čine koronaviruse neaktivnim. To znači da virusu nudimo idealne klimatske uslove u našim zgradama na temperaturama između 20 i 24 stepena i nivou vlažnosti od 20 do maksimalno 40%. Ili ne! Medicinski stručnjaci naglašavaju da smo u stanju da smanjimo rizik od infekcije povećanjem nivoa vlažnosti u zgradama. Na taj način povećajte nivo vlažnosti na približno 50%. Povećanjem vlažnosti smanjuje se rizik od prenošenja. Pošto se skoro dve trećine slučajeva SARS-a dogodilo prenošenjem u bolnice, posebno možemo očekivati nesrazmerno pozitivan efekat dodatnim povećavanjem vlažnosti vazduha ovde. Međutim, povećavanje vlažnosti vazduha možemo primeniti i u privatnom i profesionalnom okruženju. Štaviše, vlažni vazduh poboljšava odbrambenu situaciju respiratornog trakta efikasnijim čišćenjem vazdušnih prolaza i poboljšanom imunološkom odbranom.

Novogodišnja akcija